Om du är nybörjare på marknadsföring på nätet kanske du är osäker på var du ska börja. Även om traditionella marknadsföringsmetoder inkluderar tryckta annonser, radio- och TV-annonser var de mycket dyra och svåra att mäta. Nationella reklamkampanjer i tv mäter ofta sin framgång med hjälp av konsumenternas fokusgrupper. Dessa tekniker tillåter inte heller kontrollerade experiment och tester, vilket är anledningen till att marknadsföring på nätet har vuxit fram som ett gångbart alternativ för.. Read More