När larmbolag för kamerabevakning jämförs bör du…

Kamerabevakning kan ske med en amatörkamera för 500 kr – eller med ett komplett larmsystem med fria utryckningar från ett larmbolag. Om ett larmbolag ska anlitas är det viktigt att jämföra de olika bolagen och den säkerhet de kan erbjuda.

Vilken larmcentral används?

De största larmbolagen i Sverige har egen larmcentral. De har därmed kontroll och ansvar på hela förloppet, från installation till utryckning. De lite mindre köper in tjänsten från externa larmcentraler. Det ena behöver inte vara bättre än det andra. Allt beror på hur viktigt denna punkt är för kunden.

Är det fria uttryckningar?

På denna punkt finns minst tre alternativ:

  • Kunden betalar för varje utryckning som sker
  • Kunden har exempelvis 10 fria uttryckningar per år och betalar sedan per gång
  • Kunden har fria utryckningar

Självklart är fria uttryckningar bäst men om priset skiljer stort kanske 10 fria uttryckningar kan vara ett alternativ. Att behöva betala för varje utryckning kan bli mycket dyrt i längden.

Erbjuds kamerabevakning både ute och inne?

För att skapa så stor säkerhet som möjligt bör kamerabevakning både kunna ske inomhus och utomhus. Därmed kan ett påbörjat inbrott upptäckas redan innan personen lyckats ta sig in i förrådet eller bostaden.

Är det kamerabevakning med livebevakning?

Med livebevakning menas att ägarna av larmet när som helst kan gå in i den tillhörande appen och se vad kamerorna för tillfället filmar. Detta oavsett om ett larm har aktiverats eller inte. Den video som skapas av de aktiva kamerorna sparas sedan i en molntjänst och finns tillgängliga under en viss period, varpå de sedan automatiskt raderas.

Finns support dygnet runt?

Oavsett om det är kamerabevakning, inbrottslarm eller överfallslarm som installerats är det mycket viktigt att kunden har tillgång till support dygnet runt. Det är förutsättningen för att larmen ska kunna ge den trygghet som förväntas.

Självklart agerar en larmoperatör dygnet runt vid larm men har även kundservice öppet dygnet runt vid frågor om larmen?

Vilka funktioner finns i appen?

Grundfunktionerna i en app, till kamerabevakning, är att kunna se vad kamerorna för tillfället filmar samt få notiser vid larm. Men de mer avancerade systemen erbjuder även en rad andra funktioner. Det kan exempelvis vara indelning av larmzoner eller att larmet känner av om det är en människa, ett djur eller en bil som aktiverat rörelsesensorn.