Sjuksköterskor är som bekant väldigt viktiga för den svenska sjukvården. Därför bör du rimligtvis också få en konkurrenskraftig lön som sjuksköterska. Lönen bör avspegla det hårda arbete och den hängivenhet som du plöjer ner i jobbet när du vårdar dina patienter. Att du ska få en rimlig ersättning för detta jobb är bara fullt rimligt. Läs vidare för att få tips på hur du kan få upp din lön!

4 tips som kan ge dig en lite bättre lön som sjuksköterska

Om du vill få en högre lön som sjuksköterska bör du överväga att:

  • Göra efterforskningar kring lönesättning. Innan du helt sonika ber din arbetsgivare om en löneförhöjning bör du först göra lite egna efterforskningar. Ta reda på hur mycket andra sjuksköterskor i ditt geografiska område tjänar. Prata lön med dina kollegor och eventuella vänner som du har inom vården. Genom att göra detta kan du bilda dig en bra uppfattning om vilken lönenivå som vore rimlig för dig att ligga på.
  • Belys dina prestationer lite extra. När du har lönesamtal med arbetsgivaren kan det också vara på sin plats att du belyser dina egna prestationer lite extra mycket. Att göra detta är särskilt viktigt när du ber om att få en löneförhöjning. Du behöver nämligen visa för din arbetsgivare att du är värd en lite högre lön än vad du har idag. Så skriv ner dina prestationer och lyfta fram dessa när du pratar lön med arbetsgivaren.
  • Var beredd att förhandla om lönen. När du har gjort efterforskningar kring lönesättning och på detta vis förberett dig är det dags att förbereda dig för själva förhandlingen. För utöver att belysa dina prestationer lite extra mycket behöver du också vara beredd att förhandla om din lön som sjuksköterska. Samtidigt bör du också vara villig att hitta en kompromiss som bägge parter är nöjda med. Detta samtidigt som du är tydlig och orubblig med din tro på att du förtjänar lite bättre betalt.
  • Välj tidpunkt med stor omsorg. Tajming är A och O när det kommer till att löneförhandla. Därför bör du be din arbetsgivare om en löneförhöjning när tidpunkten är den rätta.