Organisationen Association of Swedish Fashion Brands (ASFB) har lett en omfattande undersökning av modebranschen i Sverige. Rapporten är författad av kunskapsföretaget Volante och har tagits fram i samarbetet med ett flertal andra organisationer.*

Vad säger resultaten?

Undersökningen presenterar en lovande framtid för modebranschen. Undersökningen, som genomfördes år 2013, visar att modebranschen ökade sin omsättning med 3,4 % jämfört med året innan.

Undersökningen säger också att 62 % av omsättningen, eller 147 miljarder kronor, utgörs av export medan 38 % (90 miljarder kr) utgörs av försäljning på den inhemska marknaden. En annan glädjande nyhet för modebranschen är att exporten ökade med 6,8 %. Det här kan jämföras med att den totala svenska exportmarknaden minskade med 0,2 % under året. Undersökningen pekar dock samtidigt på att den inhemska marknaden minskade med 1,7 % under året.

Undersökningen har också presenterat de viktigaste exportmarknaderna för den svenska modebranschen. De främsta är de övriga nordiska länderna, men även Tyskland utmärker sig som en bra samarbetspartner för branschen. Övriga länder som anses vara intressanta för export är Storbritannien, Nederländerna, Japan, Belgien, och USA.

Branschen sysselsätter allt fler

Ytterligare glädjande siffror presenteras genom antalet verksamma människor inom modebranschen. Branschen sysselsatte år 2013 ungefär 56 000 personer, något som innebär en ökning med hela 3,8 % sedan året innan. 71 % av de som har svarat uppger att de personliga kontakterna och nätverken är avgörande för val av exportland.

Linnea Ax, som är projektledare, berättar vidare hur resultaten kan tolkas. Bland annat menar hon att statistiken visar att modebranschen i Sverige är mycket viktig. Hon påpekar även att faktan kan användas för att förklara modebranschen för Sverige, något som kan ha en stor betydelse för samhället.

*Samarbetsorganisationerna i undersökningen var: Agenturföretagen, Modebutikerna, Modeinkubatorn, PROTEKO, Svensk form, Svensk Handel Stil, Svenska Moderådet, TEKO – Sveriges textil och modeföretag, Textilhögskolan i Borås och Svenska Moderådet.